Възстановяване на данъци

Как да докажа трудовия си стаж от Нидерландия, ако планирам да кандидатствам за обезщетения за безработица в България?

Необходими документи, които трябва да приложите при попълването на формуляр Е 301/PD U1 от UWV:

  1. Копие на трудовия договор при започване на работа от всеки един работодател;
  2. Копие от прекратения договор от всеки един работодател;
  3. Копие на фиша за заплата от последните 3 месеца.
  4. Описание на функциите ви, които сте изпълнявали.

Ако сте работили при повече от един работодател, трябва да представите същите документи за всеки един от работодателите си.

Запитването за декларацията У1 ще намерите тук.

Ако вие планирате да кандидаствате за обезщетения за безработица в България, моля обадете ни се и ние ще ви помогнем.

Източник: Bgstart.nl

bg Bulgarian
X