Възстановяване на данъци

Как да докажа трудовия си стаж от Нидерландия, ако планирам да кандидатствам за обезщетения за безработица в България?

Необходими документи, които трябва да приложите при попълването на формуляр Е 301/PD U1 от UWV: Копие на трудовия договор при започване на работа от всеки …

bg Bulgarian
X